FAQ

Vad/Vem är Baphomet?:

För hemsidan, och jag som står bakom den, hänvisar jag till ”Om butiken” =).

Baphomet är en karaktär som lätt sammanknippas med något ondskefullt, och hen brukar gestaltas med gethuvud, hovar, feminina bröst, och i övrigt maskulin kroppstyp. Baphomet brukar också återbildas med en krona av astralljus, och ”Caduceus” stav (även känd som “Hermes stav”). 

Baphomet omnämns för första gången för cirka tusen år sedan (1098 enl. wikipedia), och författare har tillskrivit namnet en eventuell grund inom det grekiska språket, med orden “Baptizo Metis” (“Ett dop i förnuftet). Moderna historiker är dock hyfsat överens om att namnet Baphomet härstammar från det arabiska namnet “Mahmoed”; Ett namn som fick medeltida, och vissa nutida, kristna att se rött. Efter att kyrkan ansåg sig färdiga med sina korståg, och därför även tempelherrar, så sägs det att riddare och andra kättare beskylldes för att dyrka detta getväsen. Inom västlig mytologi börjar gestalten Baphomet nu ta form som något ondskefullt, och okristligt, och kom så småningom att anammas av satanismen. Förutom som antagonist i populärkultur så fungerar gestalten i dagsläget även som en skildring av dualism, och harmoni mellan mörkt och ljust, manligt och kvinnligt, djur och människa, etc. Baphomet är dessutom en symbol anammad av folk som kämpar för religiös jämställdhet, jämställdhet mellan kön, kroppslig autonomi, medkänsla och empati för levande väsen, strävan efter rättvisa, samt strävan efter att förstå sin omvärld utifrån forskning, och fakta.

Jag har valt gestalten som symbol för att väcka intresse för det jag gör, men även därför att det var ganska passande i- och med att en stor del av pengarna jag tjänar genom denna verksamhet (som inte går till skatt, och material) doneras till miljö-, djur-, och människoförbättrande ändamål.

Vilka maskiner använder Baphomet.se?:

  • Modifierad Anycubic Vyper för FDM-utskrifter.
  • Elegoo Mars Saturn 3 (12k upplösning, 11520 x 5120 pixlar, xy-upplösning på 19 x 24 μm) för resinutskrifter.
  • Elegoo Mars 2 Pro för resinterräng.
  • Elegoo Phecda för lasergravyr.

Vad är en Cabochon?:

En cabochon är en sten med flat sida, och en välvd sida. Storleken på dem kan variera, men den välvda sidan är med få undantag den dekorativa sidan. Mina ringar, och halsband finns i cabochon-storlekarna 13×18 mm, och 18×25 mm, och kommer i olika kulörer; Vissa med, eller utan mica-pulver som tillför en glittrande effekt, och andra med, eller utan fluorescens. Varje ringtyp kommer att vara nogrannt uppmärkt på hemsidan.

Vad är en Cameo?:

En “cameo” är, förutom en biroll i en film av någon välkänd person, även en smyckesdetalj, oval i sin utformning, bestående av ett porträtt i relief. Mina cameos är tillverkade av smyckesresin, i olika färger och utformningar, och de kommer monterade på brickor av mässing, zinklegeringar, och rostfritt stål.

Vad betyder Fluorescens?:

I vissa av mina produkter (oftast cabochoner, och cameos) har jag tillsatt fluorescerande pulver, av olika kulörer som varierar mellan vitt, rött, lila, blått, och grönt. Pulvret, och dess namn, kommer från mineralet fluorit (som innehåller kalciumfluorid) vilket i naturen är vanligt förekommande, framför allt tillsammans med kalksten. Att ett pulver, eller en produkt är fluorescerande innebär att pulvret i produkten återemitterar ljus, efter att det har absorberat det. Produkten är alltså inte självlysande, även om det kan tyckas så, utan den avger överskottsenergin som den samlat på sig av en annan ljuskälla.

Vilka metaller använder du?:

Gemensamt för metallerna är att de är nickel-, bly-, och kadmiumsäkra enligt leverantör, och jag har personligen tagit vissa stickprov för bly, och nickel, på de beståndsdelar som halsbanden består av, men ej på de smycken som jag har uppe för försäljning då testningen involverar att skrapa metallen (stickprovsämnena ur samma leveranser blir med andra ord åsidosatta ur sortimentet). Metallerna består vanligtvis av zinklegeringar, mässing, koppar, och rostfritt stål, som ibland kan vara förgyllda, eller silverpläterade. Jag köper inte metaller från någon leverantör som jag inte själv kan tänka mig att bära.

Vad innebär ”Nickel-, bly-, och kadmiumsäkert”?:

Det betyder att gränsvärdena för hur mycket nickel, bly, och kadmium som ett metallföremål innehåller är lägre än den gräns som EU tillåter. Den vanligaste typen av rostfritt stål som används till smycken innehåller till exempel alltid nickel. Jag har inte möjlighet att testa för kadmium, och förlitar mig därför på leverantören i det fallet, men jag tar regelbundet stickprov på nya metaller jag köper in i syfte att kontrollera bly-, och nickelinnehåll.

Vad är ett Mica-pulver?:

Om du märker att en produkt (oftast mina cabochoner, eller cameos) innehåller mica, så innebär det att jag har tillsatt ett pulver i hartsen som skänker en glittrande effekt. Mica är ett naturligt mineral-silikat som har malts ned till ett pulver, vilket används ofta även i gipsskivor, färger, spackel, elektronik, asfaltspapp (för tak), smink, m.m. Dessa användningsområden kan ju låta konstiga jämte smyckestillverkningen, men pulvret skänker ett mycket vackert glimmer. Produkten är helt ofarlig inkapslad i smyckesresinet, men i dess pulverform är den farlig att inandas – Jag använder dock nödvändig skyddsutrustning vid handhavandet av pulvret.

Vilken resin använder Baphomet.se?

För utskrifter använder jag Elegoo 8k-resin med en tillsatt mängd Siraya Tech-resin. Dessa resiner skänker mycket hög detaljåtergivning och gör produkterna som skapas i dem mer tålighet än andra typer av resin som annars vanligtvis gör resinfigurer mycket sköra. Båda resinvarianterna är EU-godkända och klarar ECHAs (European Chemical Agency) krav på REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

För smyckestillverkning använder jag smyckesresin i två-komponentform och/eller UV-härdande smyckesresin. Smyckesresin, till skillnad från 3D resin, är i dess härdade, fasta form skonsamt mot huden.

Har Baphomet.se verkligen licens för allt som finns på hemsidan?

Ja. Det är med stolthet och rak rygg jag kan säga att jag antingen äger certifikat för att få tillverka och sälja andras arbeten på livstid, eller prenumererar på möjligheten att få göra det, om det inte avser mina egna skapelser. Prenumerationerna kan vara lösta så att jag antingen betalar en viss summa varje månad, eller så att jag betalar en provision om något säljs, som en viss designer har skapat. Har du filer som du har egna rättigheter att använda så kan jag ändå givetvis hjälpa dig; Då betalar du bara för min arbetstid, material, och kunskaper och jag kommer aldrig att tillgängliggöra dina filer till någon annan, eller lägga ut produkter baserade på dem här på hemsidan eller någon annanstans.

Kan Baphomet.se skriva ut, eller gravera något åt mig?

Jag vill gärna vara behjälplig om jag tror mig besitta de kunskaper som behövs. Ett krav är att du äger rättigheterna att nyttja filerna du vill ha hjälp med, eller har skapat dem själv. Vad gäller FDM-utskrifter så har jag begränsat mig till att arbeta med PLA, så ting som behöver en annan typ av plast kan jag dessvärre inte hjälpa dig med. Men jag kanske är bekant med någon som kan? Jag hävdar dessutom rätten att neka arbeten som jag inte håller med om eller tycker om, och jag föredrar STL-filer som inte är ”Pre-Supported” (läs mer om ”STL”, och ”Pre-Supported” här nedan), men utesluter inte att jobba med Pre-Supported-filer.

Vad betyder ”FDM”, ”PLA”, ”SLA” etc?

FDM betyder ”Fused Deposition Modeling” och på hemsidan, när denna akronym används, refererar jag till den skrivare som pressar ut en filamenttråd och bygger produkten med lager-på-lager-metoden uppåt på en byggplatta. Liten lagerhöjd påtvingar längre maskintid, men är till fördel för slutresultatet, och jag använder oftast 0,12 mm lagerhöjd när det kommer till FDM.

PLA betyder ”Polyactic Acid” och är det filamentmaterial jag helst använder i FDM-utskrifter. De filament jag använder är oftast växt-, och/eller majsbaserad och kan komma i många olika färger. Jag har dock oftast ett fåtal färger att välja bland; Mina produkter behöver oftast målas av dig som kund. Ibland använder jag även återvunnen PLA, men hur PLA har gjorts till filamentrulle påverkar sällan resultatet på en produkt, men dock miljön någorlunda.

SLA betyder ”Stereolitography” och använder en process där en STL-fil ”bränns” fast på en upp-och-nedvänd byggplatta, lager för lager. Jag använder en lagerhöjd på 0,02 mm, när det kommer till resin, för att få så hög detaljåtergivning som möjligt. Liten lagerhöjd påtvingar längre maskintid, men är till fördel för slutresultatet.

STL betyder också ”Stereolitography”, konstigt nog, men avser den fil som innehåller designen på det som skall skrivas ut. Om du kommer till baphomet.se och frågar om hjälp med en 3D-utskrift i resin, så kan det hända att jag frågar dig om du redan har en STL-fil i åtanke, eller att jag säger att jag skall söka efter STL-filer med det du önskar. Ett tips kan vara att du själv söker efter, till exempel, ”Dog Wizard for Dungeons & Dragons stl” ;).

FEP betyder ”Fluorinated Ethylene Propylene” men avser den film jag använder på botten av bassängen med 3D resin, som gör att ljuset kan skina igenom och bränna fast bilderna på den upp- och nedvända byggplattan. Jag byter med jämna mellanrum dessa filmer för att hålla ytan fri från skavanker som uppstår genom användning, och som om de slits för mycket, kan påverka slutresultatet på produkterna.

Slicer avser de 3D-behandlingsprogram som jag använder för att förbereda filer inför utskrift. Jag använder olika program beroende på om produkten skall FDM-printas, eller SLA-printas. Ibland kan det hända att jag behöver vända och vrida på filer i en slicer innan jag kan skänka dig en pricksäker offert för det du kan tänkas vilja ha hjälp med.

Supports / ”Pre-Supported” avser de byggställningar som (ibland, inte alltid) behövs för att 3D-produkterna skall kunna byggas. Supports kan behövas både på FDM, och Resinprodukter, och de tillåter figurer att bli mer detaljerade än så kallade ”supportless”-figurer som ofta är ganska strama i sin framtoning. En term du kan stöta på när du söker filer är ”Pre-Supported”, och det betyder att designern själv, eller genom att ha anlitat någon, tillhandahåller filer som redan har dessa byggställningar, och som inte går att manipulera. Personligen gillar jag inte pre-supported-filer eftersom att de är gjorda för att garantera att så många som möjligt av designerns potentiella kunder skall kunna få en lyckad utskrift – Och detta kommer på en bekostnad av att slutresultatet oftast blir sämre. Jag sätter gärna mina egna supports, och även om det tar tid innan utskriften, så går efterbehandlingen mycket fortare för mig eftersom att mina supports gör mindre åverkan på din spelfigur.

Varför donerar du 10% till välgörande ändamål?

Jag är medveten om att de material jag använder inte här de bästa för naturen. Jag är givetvis noggrann med att källsortera, återvinna, och avfallshantera eventuella restprodukter, men jag vill också självmant ”böta”, eller bara ge tillbaka till ändamål jag tycker utför ett gott arbete för att främja människor, djur, och natur. Dessa donationer har visat sig vara uppskattade bland kunder, och jag hoppas också att våra små bidrag smittar av sig genom fler delar med sig, och att vi synliggör några av alla behov som samhället har.

Är det något speciellt att tänka om jag aldrig har ägt en 3D-printad produkt?

Ja.

Slipning – Eftersom att det kan krävas av dig som kund att du behöver finslipa de sista små skavankerna på en figur innan du är nöjd och skall börja måla, så behöver du skydda dig och andra genom att slipa över en behållare, eller våt pappersduk, så att du samlar ihop resinpulvret och ingen andas in det, eller slickar i sig det. När pulvret blir blött kan det ”återaktiveras”, och det är en mycket giftig kemikalie som är skadlig för vattenlevande organismer, däribland människor. Släng det i en behållare i papperskorgen om det inte rör sig om någon större mängd så att det åker till förbränning, annars lämna in det som farlig kemikalie tillsammans med sprayburkar/motorolja, etc. på återvinningen.

Limning – Du behöver ett cyanoakrylatbaserat lim för att resinproduktens delar skall fästa an mot varandra. Detta lim behöver inte kosta särskilt mycket, men det irriterar huden och avger ångor som kan framkalla illamående, så sörj för god ventilation. Limmet fungerar även utmärkt för att limma trä-, och PLA-produkter som du kan finna här på hemsidan.

Målning – När du skall måla produkterna så är det bra att börja behandla din produkt med en grundfärg, eller en så kallad ”primer”. Det säljs sådana speciellt framtagna för miniatyrmålning, men de är oftast dyra, och resultatet kan variera. Jag brukar skaffa primer-, och sprayfärgsvarianter från affärer med biltema, var bara noggrann att följa instruktionerna på burkarna för bästa resultat. Flera tunna lager är bättre än få, tjocka lager. Utöver dessa rekommenderar jag akrylbaserade hobbyfärger som innehåller mycket pigment; Billigare färger blir helt enkelt inte bra på små ytor, och även här gäller rådet om flera tunna lager, istället för få tjocka lager. Det finns till och med hobbyfärger nuförtiden som ger dig djup i färgen, nästan direkt, så länge du har grundmålat din figur. En behöver inte köpa hela set, utan respektabla hobbybutiker säljer ofta färgerna styckvis till priset av en köpekaffe. Du behöver ej heller dyra penslar gjorda av enhörningsögonfransar; Men det är en fördel om du har miniatyrmålarpenslar (som inte heller behöver kosta mycket nuförtiden).

Din figur – Din figur, eller 3D-produkt, tillverkas över tid med hjälp av en maskin. I vissa fall kan slutresultatet bero på hur en design är genomförd hos upphovsmannen. Har designern använt få hörn (eller ”vertices”) under sin skapelseprocess, så kan exempelvis cirklar framstå som ”pixliga”, eller ”kantiga”. Detta är dock ganska sällsynt, och brukar synas på renderingsbilderna som finns till varje 3D-produkt på denna hemsida.

När 3D-produkter tillverkas behöver de oftast ”supports” (se termen beskrivas ovanför i denna FAQ), och vissa stora, eller tunga föremål behöver fler supports än en nätt spelfigur. Då kan det hända att det blir åverkan på modellen där dessa byggställningar har suttit, men jag arbetar alltid för att där det behöver bli så, de inte skall synas på din figur när den är monterad står på spelbordet eller på hyllan. Med andra ord kan det finnas märken på de ytor som inte skall synas när produkten kommer hem till dig, så var alltid beredd på att du kan behöva färdigställa de sista små detaljerna själv innan du limmar, och målar.