FAQ

Vad/Vem är Baphomet?:

Baphomet är en karaktär som lätt sammanknippas med något ondskefullt, och hen brukar gestaltas med gethuvud, hovar, feminina bröst, och i övrigt maskulin kroppstyp. Baphomet brukar också återbildas med en krona av astralljus, och “Caduceus” stav (även känd som “Hermes stav”). 

Baphomet omnämns för första gången för cirka tusen år sedan (1098 enl. wikipedia), och författare har tillskrivit namnet en eventuell grund inom det grekiska språket, med orden “Baptizo Metis” (“Ett dop i förnuftet). Moderna historiker är dock hyfsat överens om att namnet Baphomet härstammar från det arabiska namnet “Mahmoed”; Ett namn som fick medeltida, och vissa nutida, kristna att se rött! Efter att kyrkan ansåg sig färdiga med sina korståg, och därför även tempelherrar, så sägs det att riddare och andra kättare beskylldes för att dyrka denna get. Inom västlig mytologi börjar gestalten Baphomet nu ta form som något ondskefullt, och okristligt, och kom så småningom att anammas av satanismen. Förutom som antagonist i populärkultur så fungerar gestalten i dagsläget även som en skildring av dualism, och harmoni mellan mörkt och ljust, manligt och kvinnligt, djur och människa, etc. Baphomet är dessutom en symbol anammad av folk som kämpar för religiös jämställdhet, jämställdhet mellan kön, kroppslig autonomi, medkänsla och empati för levande väsen, strävan efter rättvisa, samt strävan efter att förstå sin omvärld utifrån forskning, och fakta.

Jag har valt gestalten som symbol för att väcka intresse för det jag gör, men även därför att det var ganska passande i- och med att en stor del av pengarna jag tjänar genom denna verksamhet (som inte går till skatt, och material) doneras till miljö-, djur-, och människoförbättrande ändamål.

Vilka maskiner använder Baphomet.se?:

  • Modifierad Anycubic Vyper för FDM-utskrifter.
  • Elegoo Mars 2 Pro för resinterräng.
  • Elegoo Mars Saturn 3 (12k upplösning!) för resinutskrifter (Kommande).
  • Elegoo Phecda för lasergravyr (Kommande).

Vad är en Cabochon?:

En cabochon är en sten med flat sida, och en välvd sida. Storleken på dem kan variera, men den välvda sidan är med få undantag den dekorativa sidan. Mina ringar, och halsband finns i cabochon-storlekarna 13×18 mm, och 18×25 mm, och kommer i olika kulörer; Vissa med, eller utan mica-pulver som tillför en glittrande effekt, och andra med, eller utan fluorescens. Varje ringtyp kommer att vara nogrannt uppmärkt på hemsidan.

Vad är en Cameo?:

En “cameo” är, förutom en biroll i en film av någon välkänd person, även en smyckesdetalj, oval i sin utformning, bestående av ett porträtt i relief. Mina cameos är tillverkade av harts, i olika färger och utformningar, och de kommer monterade på brickor av mässing, zinklegeringar, och rostfritt stål.

Vad betyder Fluorescens?:

I vissa av mina produkter (oftast cabochoner, och cameos) har jag tillsatt fluorescerande pulver, av olika kulörer som varierar mellan vitt, rött, lila, blått, och grönt. Pulvret, och dess namn, kommer från mineralet fluorit (som innehåller kalciumfluorid) vilket i naturen är vanligt förekommande, framför allt tillsammans med kalksten. Att ett pulver, eller en produkt är fluorescerande innebär att pulvret i produkten återemitterar ljus, efter att det har absorberat det. Produkten är alltså inte självlysande, även om det kan tyckas så, utan den avger överskottsenergin som den samlat på sig av en annan ljuskälla.

Vilka metaller använder du?:

Gemensamt för metallerna är att de är nickel-, bly-, och kadmiumsäkra enligt leverantör, och jag har personligen testat för bly på de beståndsdelar som halsbanden består av, men ej på de smycken som jag har uppe för försäljning då testningen involverar att skrapa metallen (dock har jag testat åsidosatta produkter ur samma leveranser). Metallerna består vanligtvis av zinklegeringar, mässing, koppar, och rostfritt stål, som ibland kan vara förgyllda, eller silverpläterade. Jag köper inte halskedjor från någon leverantör som jag inte själv kan tänka mig att bära.

Vad innebär “Nickel-, bly-, och kadmiumsäkert”?:

Det betyder att gränsvärdena för hur mycket nickel, bly, och kadmium som ett metallföremål innehåller är lägre än den gräns som EU tillåter. Den vanligaste typen av rostfritt stål som används till smycken innehåller till exempel alltid nickel. Jag har inte möjlighet att testa för kadmium, och förlitar mig därför på leverantören i det fallet, men jag tar regelbundet stickprov på alla nya metaller jag köper in i syfte att kontrollera bly-, och nickelinnehåll.

Vad är ett Mica-pulver?:

Om du märker att en produkt (oftast mina cabochoner, eller cameos) innehåller mica, så innebär det att jag har tillsatt ett pulver i hartsen som skänker en glittrande effekt. Mica är ett naturligt mineral-silikat som har malts ned till ett pulver, vilket används ofta även i gipsskivor, färger, spackel, elektronik, asfaltspapp (för tak), smink, m.m. Produkten är helt ofarlig inkapslad i hartsen, men i dess pulverform är den farlig att inandas – Jag använder dock nödvändig skyddsutrustning vid handhavandet av pulvret.