Om butiken

Baphomet.se grundades 2021 av mig, Thomas, och jag arbetar ständigt med sidan, dess innehåll och dess syfte. Jag jobbar heltid som undersköterska på ett av landets sjukhus och jag har som hobby att tillverka olika ting, och några av dessa vill jag ju nu förstås försöka sälja, och samtidigt bidra till ändamål som jag tycker gynnar allmännyttan. Jag är för dessa ändamål godkänd med en FA-skattesedel, och jag är momsregistrerad. Titta gärna i min FAQ, om du är intresserad av vad namnet kommer ifrån, eller är fundersam över någon term på hemsidan.

Tingen jag skapar är smycken, dekorationer, och andra detaljer ämnade för bland annat figurspel. Hittar du något som du gillar, men som inte riktigt passar av någon anledning, så tar jag gärna emot konstruktiva förslag på hur tingen, eller annat kan förbättras.

Miljön är viktig för mig, och jag har därför för avsikt att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Resin som jag arbetar med är, i flytande, och i ångform, farliga för miljö, och vattenlevande organismer. Kurerad och härdad resin anses däremot vara hyfsat ofarlig, så länge du inte slipar det och andas in det pulver som uppstår. Jag använder mig givetvis av all nödvändig skyddsutrustning för min egen skull, men för att kompensera miljön använder jag:

  • 100% återvunna, och återvinningsbara emballage. Även tejpen är till största del återvunnen, och tillverkad utan lösningsmedel (Så gott jag förmår).
  • I möjligaste mån kommer fyllnadsmaterialet som är avsett att skydda produkten bestå av träull, vilket du kan återanvända, kompostera, eller lägga runt smultronbuskarna för att skydda mot ogräs, vissa insekter, samt kyla. Emellanåt kan det hända att jag använder fyllnadsmaterial från emballagen som använts i mitt jobb, men förhoppningsvis enbart i undantagsfall, och även då är de “återvunna”.
  • Jag använder i möjligaste mån växtbaserad resin.
  • Jag kurerar resinets restprodukter så att dessa inte skall släppa av sig farliga ämnen innan de avyttras.
  • Jag källsorterar andra restprodukter så att de kan återvinnas.

Jag lovar även att 10% av en produkts pris kommer att doneras till 1 av 6 välgörenheter, där du som kund väljer vilken. Anger du inte en av välgörenheterna använder jag min egen diskretion och väljer en åt dig, men skickar ändå ett kvitto, eller annat bevis på att donationen blir gjord. Vill du absolut inte donera till en av välgörenheterna så kommer jag inte att tvinga dig, men priset består och rabatteras ej motsvarande 10%. Jag vill vara noggrann att poängtera att dessa välgörenheter inte är avdragsgilla för mig, och att donationen är inräknad i priset du betalar för produkten, och att det därför inte läggs på någon avgift för dig. Jag har inte prissatt produkterna med denna donation i åtanke, utan gjort en ungefärlig uträkning på hur mycket tid, delar, el, etc. kostar.

Välgörenheterna är som följer:

Gemensamt för välgörenheterna är alltså människans, djurens, och naturens välbefinnande. Donationen genomförs i butikens namn, och ditt namn och jag redovisar både till dig personligen, men även på donationssidan (Säg till om du vill att jag censurerar, eller tar bort ditt namn från bilderna). Ibland räcker inte de 10 procenten för att skicka en donation, då vissa organisationer har ett minimumvärde en kan donera, och där så är fallet, kommer jag att vänta till månadsskiftet med att donera summan, och/eller skjuta till med resterande summa själv, alternativt kommande månadsskifte om det vid köptillfället är i sluten av månaden.