2023.08.08 – Autism.se – Nytt donationsämne.

Jag kommer i skrivande stund att ändra bland mottagarna av donationer från baphomet.se. Även om Naturskyddsföreningens bedrifter och mål har varit beundransvärda, så har en varit tvungen att komma upp i en viss summa för att kunna donera till dem, vilket inte alltid varit enkelt.

Därför kommer jag istället att pröva att erbjuda Autism.se som donationsmål. De skriver om sig själva; “Vi sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.”

I dagsläget kan ett barns utredning dröja flera år, om barnet och familjen alls erbjuds en. Det påverkar inte bara barnet, utan även familjen och dess omgivning väldigt mycket. Åratal utanför skolmiljön, eller verktyg för att hantera livssituationen sätter sina spår, och kan vara svåra att “ta igen”.

Lämna ett svar